Detoxikacia organizmu = Oista organizmu

detoxikacia
Je zbyton menova akkovek zdravotn problm, pretoe temer vetky s rieiten do o najlepej formy-stavu, ale predsa:
S
te alergik ( alergika) ?
Bolia Vs kby, chrbtica?
Mvate ast bolesti hlavy a migrny?
Trpte depresiami,zkosami, strachmi?
Trpi Vs nepravideln mentrucia?
ast vtoky, ekzmy, vyrky?
Klasick lekrska medicna si s Vaimi chronickmi dlhotrvajcimi problmami nevie rady, pretoe poda vyetrenia Vm vlastne ni nie je?
Viete, e za vaimi psychickmi problmami s konkrtne zaloiskovan orgny a psychotoxny?


Potom ste na sprvnom mieste.


Tunajie pracovisko a jeho terapeuti Vm doku pomc- bez chemickch liekov,
isto prrodnmi prostriedkami. Pracuj toti s celosvetovo ojedinelou pvodnou metdou
MUDr. Josefa Jona, ktor sa u desiatky rokov zaober prrodnou medicnou, nazvanou:Riaden a Kontrolovan Detoxikcia.
( oista organizmu)


Chemick ltky, tak kovy, rdioaktivita, uloen stres na orgne, baktrie, vrusy, plesne, parazity a ich jedovat toxny, toxny z potravn a priemyslu, lieky a mnoho alch jedov zhoruje chod nho organizmu. Chronick akosti je mon detoxikciou vyliei, ale lepia je prevencia.

Chcete ma kludn a zdrav deti ?

Detoxikovan matky maj deti s dobrm imunitnm systmom, bez alergi, s nervovou sstavou, ktor funguje harmonicky. Detoxikovan udia netrpia civilizanmi chorobami, ktor s dnes takmer normou pre cel populciu.

Priebene sa zbavujeme toxnov tak, ako sa denne umvame, upratujeme byt, odstraujeme pinu a jedy z okolia.

Prieben systematick detoxikcia je cestou za zdravm ivotom, za nekoniacou a nevyerpatenou energiou.

Ak preparty sa pouvaj?


Dleitou sasou detoxikcie s originlne informan preparty. S zameran na jednotliv skupiny toxnov, naprklad ak kovy (Antimetal), vrusy (Antivir), alebo na konkrtne orgny a imunitn funkcie (Vertebra, Imun, Analerg). alou nedelitenou sasou  s lieiv bylikny a vrobky z nich (RespiHelp, Mindhelp)S ktormi zdravotnmi akosami mme najlepie sksenosti?


Imunitn poruchy, alergie, gynekologick problmy, pohybov apart, moov zpaly, kon choroby, bolesti hlavy, zpaly dchacieho strojenstva, hormonlne poruchy, nava, depresia, HPV vrus, boreliza, astma, akn, ekzmy, auto imunitn ochorenia, ttna aza, osteoporza, arteriosklerza, vysok krvn tlak, onkologick ochorenia, borlia, helikobakter, chlamdie, kandidzy, plesov ochorenia, crohnova choroba, revn problmy, ochorenia pc, srdca, ciev, peene, lnka, pankreasu, lymfatickho systmu, obliiek, prostaty, neplodnos, poruchy metabolizmu tukov, cukrov, bielkovn, krobov at.

 
Novinky
Vyriete svoj problm u dnes, zaregistrujte sa, a  zskajte konzultciu zdarma:
Vae meno:
Telefn:
Email:
Mte nejak otzky?

kontaktujte ns :

e-mail: liecba@detoxikaciaorganizmu.sk

tel.:0905526684

1. Mja 22
95301   Zlat Moravce
Created by marketbloom.net 2010
Vyriete svoj problm u dnes, zaregistrujte sa, a  zskajte konzultciu zdarma:
Vae meno:
Telefn:
Email:
Riaden detoxikan medicna:


Detoxikcia organizmu je dnes pojem skloovan vo vetkch pdoch. Takmer vetci terapeuti, ktor pacuj s prrodnmi lieebnmi prepartmi ho stle pouvaj. Mlokto sa vak zmieuje o tom, od oho sa m organizmus detoxikova a u vbec sa po vyuvan prepartu obvykle nikto nie je schopn vyjadri, i nejak detoxikcia nastala. Naa metda riadenej a kontrolovanej detoxikcie pouva presn oznaenie a detekciu konkrtnych zdravotnch za. Pomocou pecilneho prstroja sme tie po detoxikanej kre schopn uri, i u celkom konkrtne toxny z tela vymizli.


Pri prci s detoxikanou medicnou sa vo vine prpadoch zhodujeme s najmodernejmi poznatkami sasnej medicny, niekedy na zklade
opakujcich sa empirickch sksenost sme za jej hranicami. Jednak potame s niektormi toxnmi, s ktormi sasn kolsk medicna nepota, jednak za celou radou vidme toxny (napr. mikroorganizmy) ktor celkom evidentne spsobuj chronick problm a odborn laboratrium nevie iadnou bene pouvanou metdou prtomnos toxnu dokza. Ale prstroj jednoznane detekuje  toxn a podobn problm po odstrnen toxnu mizne u vetkch ud s podobnm problmom.


Najastejmi skupinami konkrtnych toxickch zaaen s: chemick ltky, karcinogny, pesticdy, vrusy, baktrie, plesne, rdioaktvna za, ak kovy, psychick toxny. Od tchto a celej rady alch kodlivch ltok je teda treba organizmus detoxikova.


Detoxikan terapiu dnes ovlda tm lekrov s klasickm univerzitnm vzdelanm, ale taktie terapeuti, ktor absolvovali minimlne 2 ron odborn kolenia, seminre a ste u MUDr. Jona a zskali certifikt AD(atestovan pecialista detoxikcie). Aby sme udrali vysok rove odbornosti tchto terapeutov, s povinn sa naalej vzdelva a kadorone obnovova a preverova si svoje vedomosti. Detoxikan medicna je vaka detoxikanm prepartom vbornm zkladom a prostriedkom ku komplexnej premene loveka smerom k zdraviu a k pozitvnym vlastnostiam. Vekou vhodou detoxikanej terapie pomocou prepartov Joalis, je e nejde o metdu invznu a nie je teda vekm zsahom do prirodzenho fungovania organizmu. Vetky prpravky s schvlen Ministerstvom zdravotnctva SR.

Cennk:

-Prv vyetrenie zkladn - cca 2 hodiny cena 45 EUR, deti do 10 rokov 20 EUR, nad 10 rokov 27 EUR

-Kontroln vyetrenia dospel: do 2 mesiacov 16 EUR, do 4 mesiacov 25 EUR, deti 12 eur/kontrola
-
Konzultcie: 5 EUR

-Trvanie lieby: Priemern dka detoxikanej lieby je 6 mesiacov a 1 rok

-Priemern nklady na jednu detoxikan kru s 30 EUR/mesiac (Priemern cenu si lovek me upravi sm poda jeho finannch monost na kor asu lieby)

Vyriete svoj problm u dnes, zaregistrujte sa, a  zskajte konzultciu zdarma:
Vae meno:
Telefn:
Email:
Mte nejak otzky?

kontaktujte ns :
Terapeut Alojzia Kovov

e-mail:
liecba@detoxikaciaorganizmu.sk

tel.:0905526684

1. Mja 22
95301   Zlat Moravce

Poboka Detoxikanho centra u aj v Nitre.
Veda retaurcie Oko
Ako sa k detoxikcii dosta?

V naom terapeuticko-detoxikanom centre v Zlatch Moravciach sa k nm mete dosta na kompletn celotelov vyetrenie psychickej aj fyzickej oblasti:
- Priamo nahlsenm na vyetrenie, tel. . 0905 526 684, medzinrodn: 421/905 526 684

-konzultcia o vaom zdravotnom problme: Sta sa registrova a dostanete konzultciu zadarmo.
MUDR. Josef Jon
Prklady z naich poslednch spechov:

Na o sme hrd:


24 ron ena ns navtvila s Crohnovou chorobou ( v klasickej medicne klasifikovan ako autoimunitn ochorenie trviaceho traktu, t.j. Imunitn systm bojuje napr. Hrubmu revu). Klientka pred vyetrenm pociovala nafknut brucho, bolesti reva v esovitej kuke, gynekologick problmy, bolesti konenka, psychick labilitu, sexulne problmy.
Po vyetren s prstrojom Salvia sme zistili: loisk a von toxny v celom trviacom trakte, emocionlne toxny, plesne, poruchu metabolizmu lepku, autoimunitn poruchu at. Po nasaden prepartov MUDr. Josefa Jona a dodran presne stanovnej dity, je pacientka po dvoch mesiacoch absoltne bez problmov.
Chcete sp svoje zdravie?

   Lieiten je naozaj vetko, len to chce systm!!!
Postup rieenia vho zdravotnho problmu:

-oboznmenie sa s metdou Mudr. J. Jona, (osobne, telefonicky)
-vyetrenie klienta prstrojom Salvia: hadanie losk, vonch toxnov
v orgnoch a tkanivch
-zostavenie toxickej mapy
-urenie prvej detoxikanej kry
-kontrola po vyuvan prepartov po 6-tich tdoch
-kontrola cielench orgnov: vymiznutia losk a toxnov z nich.
-nsledn urenie druhej kry.

Prstrojom Salvia sa d vytestova vhodnos prepartov pre danho klienta, ako aj vhodnos stravy, doplnkov vivy, liekov, byln, at.
Nielen vhodnos, ale aj innos na dan orgn.
EAV metda poda Volla.- Pozor!!!. Tento prstroj mu ma z firmy Joalis zakpen aj in firmy, no meraj na om len doplnky vivy.

 
 
Informan metda MUDr. Josefa Jona, 90-95% spenos vyrieenia chronickch chorb riadenou a kontrolovanou detoxikciou !!!


Zvi mapu
Postup
Kontakt
Cennk
 

Odporame navtvi
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Sponzory: http://www.invep.sk/
OPRAVA LAKU
TETOVANIE A VZORY
Njdi ns na Facebooku
Njdi ns na Facebooku
AKO NA ZV?EN RADICIU?
Vylenie Radioaktivnch ltok, z organizmu, jedinenm prepartom v metde Mudr. Jona.  "Monos za minimlny poplatok 5 eur, namera prtomnos radioaktivnych ltok vo vaom organizme a zrove monos ich vylenia. "

pre viac info, klikni tu
Videli Ste v TV MARKZA?
"Pani A. Kovov v relcii Reflex o Kandide a plesniach" VIDEO
Mudr. Josef Jon
Referencie
Prekvapiv
vsledky
lnky
Montovan domy
Scarpe Tod?ˉs primavera estate 2017: Foto Collezione Streethogan outlet anche per l?ˉestate e molta attenzione alla cura deipeuterey outlet online dettagli pi¨′ minimali, senza altri fronzoli. Lopeuterey outlet online spirito Tod?ˉs per la linea scarpe donna peuterey outlet online primavera estate 2017 ha un mood adatto peuterey outlet online Sandali bassi, mocassini e tacchi comodipeuterey outlet online con un fil rouge preciso: la tomaia woolrich outlet online incrociata sul collo del piede. Massima woolrich outlet online comodit¨¤, piede abbracciato dal pellame woolrich outlet online di alta qualit¨¤ e colori che spaziano woolrich outlet online dal cuoio al verde acido, senza hogan outlet online dimenticare nero e bianco. hogan outlet online Il marchio di Della Valle ci sorprende.SCARPE TOD?ˉS DONNA PRIMAVERA ESTATE 2017 Per la mezza stagione primaverile,hogan outlet online ecco le loafers Tod?ˉs! Comode scarpe flathogan outlet online dall?ˉallure bon ton ma sempre urban style,hogan outlet online con quegli accenni jungle legati canada goose pas cher Le scarpe del catalogo Tod?ˉs 2017 varianocanada goose pas cher dai modelli total white in pelle verniciata,canada goose pas cher al pi¨′ discreto nude in suede, senzadoudoune moncler pas cher dimenticare i tocchi fashion del blu doudoune moncler pas cher zaffiro e del silver. Tod?ˉs propone anche ledoudoune moncler pas cher sneakers stringate, ancora un richiamo aldoudoune moncler pas cher Presentata in occasione della Paris Fashiondoudoune moncler pas cher Week, la nuova collezione Christian Diordoudoune moncler pas cher primavera estate 2017 ci incanta con linee woolrich sito ufficiale pulite e rigorose che plasmano un guardarobawoolrich sito ufficiale ai limiti della femminilit¨¤ con l?ˉobiettivo woolrich sito ufficiale di dimostrare che anche un capo storicamente woolrich sito ufficiale maschile pu¨° plasmare a valorizzare alla perfezione una silhouette delicata. Una collezione moda donna diverse dalle altre. woolrich sito ufficiale Una linea contemporanea che non tradisce la filosofia della maison. Dior sulle passerelle ci mostra una femminilit¨¤ estremante eterogenea che guarda al futurowoolrich sito ufficiale Presentata nella capitale italiana della moda in occasione di Milano Fashion Week, la collezione primavera estate 2017 di Max Mara ¨¨ ispirata a Lina Bo Bardi, architetto e designer di fama internazionale.